Kadra

Terapeuci w ośrodku Spichlerz

Wioletta Wilińska

Specjalista psychiatra, biegła sądowa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym we Włocławku, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i sympozjów o tematyce uzależnień. Doświadczenie zdobywała pracując w szpitalu psychiatrycznym, m.in. na oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych, na oddziale terapii uzależnień oraz na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Zatrudniona w poradni zdrowia psychicznego oraz zespole leczenia środowiskowego. Prowadzi prywatną praktykę lekarską. Konsultantka pacjentów uzależnionych w ich środowisku domowym w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Wioletta Wilińska

Marcin Wiliński

Marcin Wiliński

Instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, psychoterapeuta I stopnia w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapeuta środowiskowy, absolwent studiów podyplomowych z pomocy psychologicznej. Od 2013 roku aktywnie pracuje z pacjentami uzależnionymi w ich środowisku domowym w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, a także w ramach prywatnej praktyki.

Ewelina Raszka

Specjalista terapii uzależnień certyfikat nr SP/978/2014, biegła sądowa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym we Włocławku, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej . Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobyte w toku współpracy zarówno z prywatnymi ośrodkami terapii uzależnień jak i ośrodkiem monarowskim. Pracuje za pomocą najnowocześniejszych metod psychoterapii uzależnień. Z pasją walczy o trzeźwość każdego pacjenta.

Ewelina Raszka

Wojtek Jastrowicz

Wojtek Jastrowicz

Jestem terapeutą od uzależnień w certyfikacji. Ukończyłem Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień  CARE Brok. Jestem również studentem psychologii na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie.

Od wielu lat pracuję z ludźmi mającymi problemy związane z różnymi substancjami psychoaktywnymi. Zarówno z osobami zażywającymi substancje jak również z ich bliskimi.

Pierwsze swoje kroki jako wolontariusz stawiałem pracując w hostelu dla osób bezdomnych, gdzie przebywały osoby uzależnione od alkoholu czy narkotyków i tam właśnie prowadziłem grupy wsparcia czy zajęcia psycho-edukacyjne związane z tematyką uzależnień.

Jako wolontariusz współpracowałem również ze Szpitalem Psychiatrycznym w Lipnie na oddziale detoksykacyjnym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku prowadząc zajęcia dla młodzieży zażywającej substancje psychoaktywne.

W ramach wolontariatu prowadzę zajęcia psycho -edukacyjne w szkołach na terenie miasta Włocławek.

Praca z osobami zażywającymi różnego rodzaju substancje chemiczne jak i z ich bliskimi jest moją pasja. To jest to co chciałem robić odkąd sięgam pamięcią. Nieść pomoc drugiemu człowiekowi to sprawiać, ze może zacząć żyć inaczej, piękniej i gdzie może zobaczyć lepszy świat. Praca ta daje mi energię i siłę do walki o kolejne osoby. Ze swojej strony mogę zapewnić wysoką jakość pracy i empatyczne, indywidualne podejście do każdej osoby z należytą mu godnością.