Dlaczego spichlerz?

Terapia w ośrodku leczenia uzależnień „Spichlerz”

Ośrodek terapii uzależnień „Spichlerz” jest miejscem stworzonym przez osoby z wieloletnią praktyką w leczeniu zaburzeń psychicznych i nałogów. Nasza kadra psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów aktywnie działa na oddziale szpitalnym, w przychodniach, gabinetach prywatnych, prywatnych i państwowych ośrodkach terapii uzależnień oraz w domach pacjentów. Zdobyte doświadczenie pomogło nam w opracowaniu skutecznego, optymalnego programu terapii.

Metody leczenia dobieramy zawsze indywidualnie, z myślą o stanie zdrowia i możliwościach pacjenta. Zapewniamy wszystkim naszym podopiecznym stały i regularny kontakt z lekarzem psychiatrą i pomagamy w pokonaniu współwystępujących z uzależnieniem problemów natury psychicznej, jak choćby depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia snu.

 Ośrodek uzależnień mieści się w starym, zabytkowym budynku spichlerza, otoczonym zielenią i położonym z dala od miejskiego zgiełku. Miejsce posiada wyjątkowy klimat sprzyjający zdrowieniu i wpływający pozytywnie na nastrój.

Leczenie uzależnień

Rozumiemy, jak trudne jest przyznanie się przed sobą do problemu. Proces leczenia uzależnienia zwykle jest długi, ale podjęcie terapii odwykowej to pierwszy krok w kierunku powrotu do zdrowia.  Walka z samym sobą wymaga wiele odwagi i samozaparcia. Pamiętaj, że nałóg to choroba jak każda inna i nie jesteś niczemu winien/ winna, a my zawsze będziemy gotowi Cię wesprzeć. Pomagamy w wyjściu z alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, zakupoholizmu i seksoholizmu.

Alkoholizm

Alkoholizm

Alkoholizm to współcześnie jedno z najczęściej spotykanych uzależnień. Wynika to z łatwego dostępu do napojów alkoholowych oraz ich powszechnego spożycia – choćby na imprezach, czy spotkaniach towarzyskich. Nałóg alkoholowy jest więc wyjątkowo podstępny i niebezpieczny, gdyż  może rozwijać się poza świadomością danej osoby.

Nieprawdą jest, że alkoholik to zawsze człowiek bezdomny, bezrobotny czy żyjący na skraju ubóstwa. Problem ten dotyka zarówno osoby o trudnej sytuacji materialnej, jak i wykształconych, bogatych ludzi. Stres, zbyt wysokie wymagania, samotność mogą skłonić każdego do poszukiwania ukojenia w kieliszku.

Niezwykle ważne jest wczesne dostrzeżenie zmian zachowania i wzrostu tolerancji na napoje alkoholowe. Szybkie uświadomienie sobie problemu to krótsza i mniej bolesna droga do powrotu do zdrowia.

Seksoholizm

Seksoholizm

Choć popęd seksualny jest odczuciem naturalnym dla wszystkich ludzi, w niektórych przypadkach może doprowadzić do seksoholizmu. Osoba uzależniona rozładowuje napięcie psychiczne i fizyczne za pomocą wzmożonej aktywności seksualnej. Nieraz trudno uświadomić sobie granicę między naturalnymi zachowaniami a nałogiem. W takiej sytuacji pomocna i konieczna okazuje się konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna.

Zakupoholizm

Zakupoholizm

Dla wielu osób zakupy stanowią miły sposób spędzenia czasu. Problem zaczyna się wtedy, gdy kupowanie nowych rzeczy staje się jedyną skuteczną metodą na odreagowanie stresu, zabierającą czas i coraz to większe kwoty pieniędzy. W takiej sytuacji można już mówić o uzależnieniu. Trudno je sobie uświadomić, a jeszcze trudniej sobie z nim poradzić, gdyż zakupy są naturalnym i koniecznym obowiązkiem dnia codziennego. Jednym ze sposobów ograniczenia niebezpieczeństwa nałogu jest korzystanie wyłącznie z gotówki.

Lekomania

Lekomania

Lekomania to, tak jak alkoholizm, jedno z częściej spotykanych uzależnień. Przeważnie rozpoczyna się od przyjmowania leków w dawkach przepisanych przez lekarza. Kiedy dochodzi do wzrostu tolerancji, osoba uzależniona zaczyna samodzielnie zwiększać dawki. Gdy opakowanie się kończy i trudno jest uzyskać kolejną receptę, pojawia się drażliwość, niepokój, czasem też fizyczne objawy odstawienne. Uzależniony stara się chodzić do różnych lekarzy oraz aptek, aby przyjmujące tam osoby nie domyśliły się problemu.

Narkomania

Narkomania

Uzależnienie od narkotyków to problem spotykany najczęściej u młodzieży i młodych dorosłych. Jest to niebezpieczny nałóg, gdyż substancje te są zakazane, a co za tym idzie, ich skład nie jest sprawdzony i nieraz zawierają szkodliwe lub toksyczne domieszki. Narkomania najczęściej rozpoczyna się od niewinnego eksperymentowania i zażywania z konkretnej okazji. Dopiero po pewnym czasie pojawia się pragnienie i przymus przyjmowania substancji psychoaktywnych, który wymaga już leczenia terapeutycznego. Osoby uzależnione od nielegalnych substancji psychoaktywnych są w wyjątkowo ciężkiej sytuacji, gdyż do problemu, jakim jest sam nałóg, dochodzą nierzadko konflikty z prawem, według którego osoby te są z góry uznawane za przestępców.

Uzależnienie od dopalaczy

Uzależnienie od dopalaczy

W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się dopalacze. Nieprawdą jest, że substancje te są bezpieczniejsze od narkotyków, bowiem również są one nieprzebadaną mieszanką nieznanych środków chemicznych, które mogą być toksyczne. Co roku, szczególnie w wakacje, media przekazują informacje o kolejnych ofiarach dopalaczy. W przypadku zatrucia udzielenie pomocy jest trudne, ponieważ tak naprawdę nikt z otoczenia nie może wskazać, jaką substancję przyjął poszkodowany. Uzależnienie od tych środków przebiega podobnie, jak w przypadku narkotyków i rozpoczyna się często od chęci eksperymentowania lub dobrej zabawy.